Aksione suporti

2019.01.08 21:35
2019.01.06 15:33
2018.12.03 20:45
2018.11.30 19:43
Aldi Lako plotësoi sondazhin "Reforma ne drejtesi"
2018.11.30 18:38
Enio Doka shtoi një mik në komunitet: "Manuel Cela"
2018.11.24 18:51

13518 mbështetës aktiv