aksionet e tua të shpejta

ERTV Live😊: DibĂ«r - Forumi Qytetar pĂ«r SigurinĂ«

ERTV Live😊: Dibër - Forumi Qytetar për Sigurinë, një hapësirë e re ku llogaridhënia publike e Policisë së Shtetit, ndërthurret me mundësinë e qytetarëve për t’u dëgjuar drejtëpërdrejtë nga strukturat e rendit publikđŸ€

Or

shpërndaje me email

Subjekti Emailit:
ERTV Live😊: DibĂ«r - Forumi Qytetar pĂ«r SigurinĂ«

Mesazhe :
PĂ«rshendetje mik/e,

ERTV Live😊: Dibër - Forumi Qytetar për Sigurinë, një hapësirë e re ku llogaridhënia publike e Policisë së Shtetit, ndërthurret me mundësinë e qytetarëve për t’u dëgjuar drejtëpërdrejtë nga strukturat e rendit publikđŸ€
https://www.rilindje.net/aksione/ertv-live-diber-forumi-qytetar-per-sigurine_5ad7388ce9ebd6faf0f075e1.html

DËRGO EMAILIN