aksionet e tua të shpejta

Rama “vë në rresht” LSI-në dhe PDIU-në, miratojnë ligjet e qeverisë

  E Publikuar on 06-04-2017 16:58
Rama “vë në rresht” LSI-në dhe PDIU-në, miratojnë ligjet e qeverisë

Pavarësisht qëndrimeve dhe deklaratave kontradiktore me PS-në të ditëve të fundit, deputetët e LSI-së dhe ata të PDIU-së u janë bashkuar votave të maxhorancës për të votuar ligjet e diskutuara sot në Parlament.

Ministrat dhe deputetët e LSI-së si dhe deputetët e PDIU-së nuk kanë qenë të pranishëm në sallë gjatë diskutimeve, por në momentin e votmit janë shfaqur të gjithë.

Me shumicë të thjeshtë janë miratuar ndryshimet në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, ndryshimet në ligjin “Për masat ekundër financimitr të terrorizmit” si dhe ndryshimet në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

TEMA

Hapi 1. Shko dhe komento

shko dhe komento UDHËZIM: Mundohu të komentosh brënda 24 orëshit të parë të publikimit.

Hapi 2. Kopjoje këtu dhe fito pikë

Kopjoje dhe vendose komentin tënd këtu, për ta ndarë atë me ne dhe të fitosh pikë.