fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.12.09 16:38

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.12.04 09:19

fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.12.04 09:19

fituar 12 pikë për shpërndarje "Komunikimi i Javës" .

2018.12.03 20:45

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.12.03 18:20

fituar 5 pikë për përgjigjen "A mendoni se Presidenti i ardhshëm i Republikës së Shqipërisë duhet të jetë një grua?" .

2018.11.30 19:47

fituar 10 pikë për firmosjen "Unë mbështes Policin e Shtetit" .

2018.11.30 19:43

fituar 5 pikë për përgjigjen "Reforma ne drejtesi" .

2018.11.30 18:38

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.11.30 18:27

fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.11.30 18:27