fituar 5 pikë për shpërndarjen "“300 mjekë të rinj deri vitin tjetër, rritje e cilësisë së spitaleve në rrethe”" .

2018.10.18 10:35

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.18 09:49

fituar 5 pikë për shpërndarjen "“300 mjekë të rinj deri vitin tjetër, rritje e cilësisë së spitaleve në rrethe”" .

2018.10.17 22:15

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.17 22:13

fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.10.17 22:13

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.17 22:10

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.17 22:04

fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.10.17 22:04

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.12 12:55

fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.11 04:35