Aldi Lako

Aldi Lako
33 PIKË

Aldi Lako fituar 5 pikë për përgjigjen "Reforma ne drejtesi" .

2018.11.30 18:38

Aldi Lako fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.11.30 18:27

Aldi Lako fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.11.30 18:27

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 8
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20