Anto neta Anto

Anto neta Anto
4315 PIKË

Anto neta Anto fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.08.05 20:37

Anto neta Anto fituar 3 pikë for sharing this "#superNjesia3" .

2017.07.25 17:09

Anto neta Anto fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.25 17:06

Anto neta Anto fituar 12 pikë për shpërndarje "FALEMINDERIT! 🇦🇱🇪🇺" .

2017.07.22 07:47

Anto neta Anto fituar 3 pikë for sharing this "FALEMINDERIT! 🇦🇱🇪🇺" .

2017.07.22 07:47

Anto neta Anto fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.22 07:44

Anto neta Anto fituar 12 pikë për shpërndarje "Pikes i ke ra Tito..." .

2017.07.19 23:15

Anto neta Anto fituar 3 pikë for sharing this "Pikes i ke ra Tito..." .

2017.07.19 23:15

Anto neta Anto fituar 12 pikë për shpërndarje "Po ju si mendoni???" .

2017.07.19 23:14

Anto neta Anto fituar 3 pikë for sharing this "Po ju si mendoni???" .

2017.07.19 23:14

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 10
 • 392
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 3280
 • 6
 • 10
 • 6
 • 561
 • 0
 • 20