Besart Mataj

Besart Mataj
62 PIKË

Besart Mataj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.20 22:27

Besart Mataj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.19 10:18

Besart Mataj fituar 5 pikë për shpërndarjen "“300 mjekë të rinj deri vitin tjetër, rritje e cilësisë së spitaleve në rrethe”" .

2018.10.18 10:35

Besart Mataj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.18 09:49

Besart Mataj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.17 22:13

Besart Mataj fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.10.17 22:13

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 32
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 20