Blerta Lulaj

Blerta Lulaj
48 PIKË

Blerta Lulaj fituar 12 pikë për shpërndarje "SHARE/SHPËRNDAJE" .

2018.08.16 23:26

Blerta Lulaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.04.01 11:05

Blerta Lulaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.03.31 13:01

Blerta Lulaj fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2017.03.31 13:01

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 12
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20