Brikeno Hoxha

Brikeno Hoxha
2193 PIKË

Brikeno Hoxha fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.11 09:16

Brikeno Hoxha fituar 10 pikë për ngarkimin "Punesimi " .

2018.04.10 18:05

Brikeno Hoxha fituar 3 pikë për një koment të aprovuar në "Mbyllja e qepenave, reagon Rama: Politikanët pa atdhe u tallën me njerëzit, tregjet janë jashtë skemës së TVSh" .

2018.04.10 16:38

Brikeno Hoxha fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.10 15:26

Brikeno Hoxha fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.26 16:24

Brikeno Hoxha fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.24 14:57

Brikeno Hoxha fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.23 23:31

Brikeno Hoxha fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.12 12:37

Brikeno Hoxha fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.09 12:50

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
 • 0
 • 562
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 1531
 • 17
 • 30
 • 4
 • 16
 • 20
 • 0