Eduart Kaçorri

Eduart Kaçorri
49 PIKË

Eduart Kaçorri fituar 5 pikë për shpërndarjen "link" .

2018.04.30 22:33

Eduart Kaçorri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.27 23:13

Eduart Kaçorri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.04.11 20:41

Eduart Kaçorri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.04.06 18:34

Eduart Kaçorri fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2017.04.06 18:34

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 24
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 20