Elinorilda Xhauri

Elinorilda Xhauri
7456 PIKË

Elinorilda Xhauri fituar 12 pikë për shpërndarje "KUSH GËNJEN (23)" .

2017.08.03 07:06

Elinorilda Xhauri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.17 18:57

Elinorilda Xhauri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.10 09:59

Elinorilda Xhauri fituar 12 pikë për shpërndarje "Nje pritje fantastike ne Amantia" .

2017.06.09 03:07

Elinorilda Xhauri fituar 12 pikë për shpërndarje "Vlorë, me të reja e të rinj" .

2017.06.08 19:34

Elinorilda Xhauri fituar 12 pikë për shpërndarje "Në këto 4 vite dhamë provën e fortë se nga rrënimi dime të bëjmë shtet" .

2017.06.08 15:15

Elinorilda Xhauri fituar 12 pikë për shpërndarje "Vlorë, me të reja e të rinj" .

2017.06.08 11:09

Elinorilda Xhauri fituar 3 pikë for sharing this "Vlorë, me të reja e të rinj" .

2017.06.08 11:09

Elinorilda Xhauri fituar 3 pikë for sharing this "Vlorë, me të reja e të rinj" .

2017.06.08 11:09

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 64
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 7329
 • 33
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 20