Endri Bleta

Endri Bleta
12596 PIKË

Endri Bleta fituar 12 pikë për shpërndarje "ERTV LIVE" .

2017.06.23 20:58

Endri Bleta fituar 12 pikë për shpërndarje "FOTOALBUMI I 26-VJETORIT TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË" .

2017.06.23 00:07

Endri Bleta fituar 12 pikë për shpërndarje "#FlemëBashkë" .

2017.06.23 00:04

Endri Bleta fituar 12 pikë për shpërndarje "Një tjetër premtim i mbajtur!" .

2017.06.23 00:04

Endri Bleta fituar 12 pikë për shpërndarje "HAHAHHAHA" .

2017.06.23 00:04

Endri Bleta fituar 12 pikë për shpërndarje "Me banorët e lagjes 7 Durrës, besimplotë për një mandat të dytë." .

2017.06.23 00:02

Endri Bleta fituar 12 pikë për shpërndarje "Me banorët e lagjeve 9 dhe 10 – Voto PS, për gjeneratën e re" .

2017.06.23 00:02

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 24
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 12552
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20