Enea Rrusho

Enea Rrusho
3527 PIKË

Enea Rrusho fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.07 23:45

Enea Rrusho fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.14 00:10

Enea Rrusho fituar 12 pikë për shpërndarje "hahahahaahaha" .

2017.06.26 19:32

Enea Rrusho fituar 3 pikë for sharing this "hahahahaahaha" .

2017.06.26 19:28

Enea Rrusho fituar 12 pikë për shpërndarje "#75+" .

2017.06.26 12:45

Enea Rrusho fituar 3 pikë for sharing this "#75+" .

2017.06.26 12:39

Enea Rrusho fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.26 12:38

Enea Rrusho fituar 3 pikë for sharing this " Sot te Kodra Priftit-Takuam Aulonen, Kimeten, Kadriun dhe shumë të tjerë" .

2017.06.03 19:04

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 360
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 3114
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20