Enio Doka

Enio Doka
164 PIKË

Enio Doka fituar 20 pikë për ftesën "Manuel Cela" .

2018.11.24 18:51

Enio Doka fituar 20 pikë për ftesën "Ledio Guna" .

2018.04.19 11:38

Enio Doka fituar 20 pikë për ftesën "Roberto Legisi" .

2017.06.10 20:51

Enio Doka fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.28 11:03

Enio Doka fituar 20 pikë për ftesën "Nàmik Kürti" .

2017.05.26 23:15

Enio Doka fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.25 12:09

Enio Doka fituar 20 pikë për ftesën "Juljana Gjuzi" .

2017.05.24 19:19

Enio Doka fituar 20 pikë për ftesën "Albion Kulla" .

2017.05.24 19:10

Enio Doka fituar 20 pikë për ftesën "Anjeza Derraj" .

2017.05.24 18:48

Enio Doka fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.24 18:40

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 24
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 140
 • 0