Erjola Kona

Erjola Kona
13064 PIKË

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.29 18:27

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.16 01:19

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.13 10:49

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.10 21:57

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.09 22:14

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.08 21:45

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.06 07:59

Erjola Kona fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.04 18:10

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 544
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 10286
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2184
 • 0
 • 20