Ermal Hyka

Ermal Hyka
38 PIKË

Ermal Hyka fituar 10 pikë për firmosjen "Rilindja Urbane " .

2017.10.06 17:55

Ermal Hyka fituar 5 pikë për përgjigjen "A mendoni se Presidenti i ardhshëm i Republikës së Shqipërisë duhet të jetë një grua?" .

2017.10.06 17:55

Ermal Hyka fituar 5 pikë për përgjigjen "Reforma ne drejtesi" .

2017.10.06 17:53

Ermal Hyka fituar 10 pikë për firmosjen "Unë mbështes Policin e Shtetit" .

2017.10.06 17:52

Ermal Hyka fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.06 17:46

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 8
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0