Flori Fieri

Flori Fieri
341 PIKË

Flori Fieri fituar 12 pikë për shpërndarje "ERTV Live 😀 5 PYETJET NGA BABARAMO" .

2018.09.30 11:05

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.13 21:02

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.20 14:55

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.19 13:46

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.05 11:07

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.04 08:15

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.03 21:10

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.31 09:44

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.28 13:59

Flori Fieri fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.25 11:19

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 304
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20