Florian Pici

Florian Pici
31 PIKË

Florian Pici fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.11.27 08:34

Florian Pici fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.11.27 08:34

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20