Gerta Pemaj

Gerta Pemaj
52 PIKË

Gerta Pemaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.18 18:24

Gerta Pemaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.08 15:31

Gerta Pemaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.03 15:16

Gerta Pemaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.01 19:52

Gerta Pemaj fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2017.07.01 19:52

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 32
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20