Gertjan Gjyshja

Gertjan Gjyshja
568 PIKË

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.24 10:12

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.23 15:33

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.20 11:17

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.19 11:27

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.18 13:42

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.17 12:13

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.16 15:30

Gertjan Gjyshja fituar 3 pikë për një koment të aprovuar në "Ky parlament nuk e përfaqëson Shqipërinë!" .

2018.04.13 11:26

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.13 11:17

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.12 15:06

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 496
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 46
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0