Gertjan Gjyshja

Gertjan Gjyshja
600 PIKË

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.05.11 19:55

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.05.08 15:07

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.05.03 13:09

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.25 13:35

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.24 10:12

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.23 15:33

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.20 11:17

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.19 11:27

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.18 13:42

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.17 12:13

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 528
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 46
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0