Gertjan Gjyshja

Gertjan Gjyshja
19 PIKË

Gertjan Gjyshja fituar 3 pikë për një koment të aprovuar në "Protesta, Erjon Braçe: Nuk ka TVSH për biznesin e vogël, do kontrollojmë grosistët" .

2018.04.10 20:18

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.10 14:53

Gertjan Gjyshja fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.21 12:16

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0