Hasan Kurtaj

Hasan Kurtaj
65099 PIKË

Hasan Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.08.30 21:27

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "Pikes i ke ra Tito..." .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "Po ju si mendoni???" .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "FALEMINDERIT! 🇦🇱🇪🇺" .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "#superNjesia3" .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "Sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej" .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "Hej Tirana " .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "Niku iz bek :p" .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "Mandatet na i mori, nga pushteti na largoi..." .

2017.06.29 22:52

Hasan Kurtaj fituar 12 pikë për shpërndarje "MIRËMËNGJES 😀" .

2017.06.29 22:51

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 63189
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1790
 • 20
 • 20