Heidi Jensen

Heidi Jensen
32 PIKË

Heidi Jensen fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.08 11:33

Heidi Jensen fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.05 11:03

Heidi Jensen fituar 5 pikë për përgjigjen "A mendoni se Presidenti i ardhshëm i Republikës së Shqipërisë duhet të jetë një grua?" .

2018.10.04 22:13

Heidi Jensen fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.04 22:04

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 24
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0