Hysjona Selimi

Hysjona Selimi
27365 PIKË

Hysjona Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.10 22:21

Hysjona Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.07 12:36

Hysjona Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.03 17:46

Hysjona Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.01 11:16

Hysjona Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.28 10:04

Hysjona Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.21 15:50

Hysjona Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Meqe Blushi na premtoi 1000 euro..." .

2017.06.20 11:36

Hysjona Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Teatri A.Z.Cajupi" .

2017.06.20 10:48

Hysjona Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Me të rinjtë e Njësisë 9💜 " .

2017.06.20 10:47

Hysjona Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "FRESSH & PS 😊🤗 Voto 2 " .

2017.06.20 10:47

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 88
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 27252
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 20