Kejda Gjoni

Kejda Gjoni
33 PIKË

Kejda Gjoni fituar 5 pikë për përgjigjen "A mendoni se Presidenti i ardhshëm i Republikës së Shqipërisë duhet të jetë një grua?" .

2018.07.07 17:44

Kejda Gjoni fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.07.07 17:39

Kejda Gjoni fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2018.07.07 17:38

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 8
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20