Lavdosh Toska

Lavdosh Toska
7717 PIKË

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.05 19:30

Lavdosh Toska fituar 12 pikë për shpërndarje "Mandatet na i mori, nga pushteti na largoi..." .

2017.09.10 10:13

Lavdosh Toska fituar 3 pikë for sharing this "Mandatet na i mori, nga pushteti na largoi..." .

2017.09.10 10:13

Lavdosh Toska fituar 3 pikë for sharing this "Mandatet na i mori, nga pushteti na largoi..." .

2017.09.10 10:13

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.10 10:11

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.08.17 13:48

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.08.13 18:00

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.26 15:49

Lavdosh Toska fituar 12 pikë për shpërndarje "Sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej" .

2017.07.07 19:55

Lavdosh Toska fituar 12 pikë për shpërndarje "Sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej" .

2017.07.07 19:53

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 736
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 6468
 • 63
 • 0
 • 0
 • 400
 • 0
 • 20