Lavdosh Toska

Lavdosh Toska
7659 PIKË

Lavdosh Toska fituar 12 pikë për shpërndarje "Sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej" .

2017.07.07 19:55

Lavdosh Toska fituar 12 pikë për shpërndarje "Sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej" .

2017.07.07 19:53

Lavdosh Toska fituar 3 pikë for sharing this "Sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej" .

2017.07.07 19:53

Lavdosh Toska fituar 3 pikë for sharing this "Sonte në 18.30 në sheshin Skënderbej" .

2017.07.07 19:53

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.07 19:52

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.06 10:02

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.05 09:17

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.03 20:20

Lavdosh Toska fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.30 10:30

Lavdosh Toska fituar 12 pikë për shpërndarje "FALEMINDERIT! 🇦🇱🇪🇺" .

2017.06.28 10:06

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 696
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 6450
 • 63
 • 0
 • 0
 • 400
 • 0
 • 20