Linda Alb

Linda Alb
36361 PIKË

Linda Alb fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.23 04:05

Linda Alb fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.21 17:02

Linda Alb fituar 12 pikë për shpërndarje "#NjerezQeTakojCdoDite" .

2017.06.19 21:25

Linda Alb fituar 12 pikë për shpërndarje "Voto Partinë Socialiste dhe Edi Ramën" .

2017.06.19 21:04

Linda Alb fituar 12 pikë për shpërndarje "ERTV Live 😀: Kashar" .

2017.06.19 21:00

Linda Alb fituar 12 pikë për shpërndarje "RRUGA DREJT 25 QERSHORIT" .

2017.06.19 20:58

Linda Alb fituar 12 pikë për shpërndarje "Në Radat, NJA Qëndër Leskovik!" .

2017.06.19 20:54

Linda Alb fituar 12 pikë për shpërndarje "Korçë - Hap dyert teatri i rilindur Andon Zako Çajupi" .

2017.06.19 20:48

Linda Alb fituar 12 pikë për shpërndarje "Voto 🗳PS🌹voto ✌️" .

2017.06.19 20:48

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 368
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 31866
 • 3
 • 0
 • 0
 • 4054
 • 20
 • 20