Maringlen Kurtaj

Maringlen Kurtaj
68879 PIKË

Maringlen Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.20 12:11

Maringlen Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.11 21:44

Maringlen Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.08 17:53

Maringlen Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.07 20:13

Maringlen Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.05 09:26

Maringlen Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.02 14:51

Maringlen Kurtaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.27 18:40

Maringlen Kurtaj fituar 2 pikë për marrjen e një vote në "Sepse une dhe miku im e duam te ardhmen e ketij vendi. Per nje Shqiperi Shtet, Pune dhe Mireqenie voto numrin 2. " .

2017.06.26 16:14

Maringlen Kurtaj fituar 2 pikë për marrjen e një vote në "Sepse une dhe miku im e duam te ardhmen e ketij vendi. Per nje Shqiperi Shtet, Pune dhe Mireqenie voto numrin 2. " .

2017.06.26 16:13

Maringlen Kurtaj fituar 2 pikë për marrjen e një vote në "Sepse une dhe miku im e duam te ardhmen e ketij vendi. Per nje Shqiperi Shtet, Pune dhe Mireqenie voto numrin 2. " .

2017.06.26 16:12

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 464
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 61144
 • 51
 • 10
 • 30
 • 2270
 • 4860
 • 20