Marsid Kuqi

Marsid Kuqi
147 PIKË

Marsid Kuqi fituar 20 pikë për ftesën "Albert Andoni" .

2018.04.25 14:26

Marsid Kuqi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.12 13:19

Marsid Kuqi fituar 3 pikë për një koment të aprovuar në "“Ju ishit 8 vjet në pushtet…po Monika pse pëllet”? Tregtarët i ‘tregojnë vendin’ deputetëve" .

2018.04.10 14:41

Marsid Kuqi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.04.10 14:34

Marsid Kuqi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.05.05 18:44

Marsid Kuqi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.04.18 19:29

Marsid Kuqi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.04.12 16:42

Marsid Kuqi fituar 15 pikë për shpërndarje "SHARE/SHPËRNDAJE" .

2017.03.31 16:25

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 56
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 45
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • 20