Mirand Dafku

Mirand Dafku
12946 PIKË

Mirand Dafku fituar 2 pikë për marrjen e një vote në "Kukes-Rilindja Urbane" .

2018.04.10 18:03

Mirand Dafku fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.03 11:23

Mirand Dafku fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.08.31 09:10

Mirand Dafku fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.08.30 07:42

Mirand Dafku fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.13 19:57

Mirand Dafku fituar 12 pikë për shpërndarje "#vloraqeduam " .

2017.06.30 22:21

Mirand Dafku fituar 20 pikë për ftesën "Sabedin Gerbolli" .

2017.06.24 14:43

Mirand Dafku fituar 10 pikë për ngarkimin "Novosej, Kukes Albania" .

2017.06.22 17:04

Mirand Dafku fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.12 09:57

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 624
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 12084
 • 42
 • 40
 • 38
 • 58
 • 20
 • 20