Nikolas Nika

Nikolas Nika
43 PIKË

Nikolas Nika fituar 12 pikë për shpërndarje "SAMITI SPECIAL I NATOS" .

2019.02.14 21:21

Nikolas Nika fituar 3 pikë for sharing this "SAMITI SPECIAL I NATOS" .

2019.02.12 21:51

Nikolas Nika fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2019.02.12 21:40

Nikolas Nika fituar 20 pikë për krijimin e një llogarie .

2019.02.12 21:40

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20