Per shqiperin Qe duam

Per shqiperin Qe duam
11243 PIKË

Per shqiperin Qe duam fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.05 01:31

Per shqiperin Qe duam fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.28 12:04

Per shqiperin Qe duam fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.25 15:27

Per shqiperin Qe duam fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.16 13:33

Per shqiperin Qe duam fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.11 14:06

Per shqiperin Qe duam fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.07 11:52

Per shqiperin Qe duam fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.04 14:05

Per shqiperin Qe duam fituar 12 pikë për shpërndarje "Damian Gjiknuri zhvilloi një takim elektoral në Novoselë" .

2017.06.02 17:08

Per shqiperin Qe duam fituar 12 pikë për shpërndarje "Peshkopi - Siç luftuam dhe fituam për Vetingun" .

2017.06.02 17:06

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 10
 • 536
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 8408
 • 6
 • 0
 • 0
 • 2233
 • 0
 • 20