Petrit Dodaj

Petrit Dodaj
87291 PIKË

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.12.27 23:40

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.11.14 23:37

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.11.06 23:55

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.29 18:42

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.27 23:50

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.26 01:09

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.24 21:55

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.22 03:31

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.21 01:57

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.10.20 01:47

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 1488
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 63729
 • 183
 • 70
 • 368
 • 18223
 • 3180
 • 20