Petrit Dodaj

Petrit Dodaj
86531 PIKË

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.20 11:52

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.12 20:45

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.11 12:13

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.10 10:13

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.09 22:51

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.08 09:22

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.07 10:44

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.06 09:51

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.05 10:52

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.04 11:05

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 1280
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 63222
 • 183
 • 70
 • 368
 • 18218
 • 3140
 • 20