Petrit Dodaj

Petrit Dodaj
86627 PIKË

Petrit Dodaj fituar 20 pikë për ftesën "Fatjon Baku" .

2018.06.17 19:31

Petrit Dodaj fituar 20 pikë për ftesën "Fatma Koco" .

2017.10.18 00:38

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.15 01:43

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.09 01:17

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.07 19:11

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.04 03:42

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.10.03 10:46

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.27 10:33

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.25 23:10

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.09.20 11:52

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 1336
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 63222
 • 183
 • 70
 • 368
 • 18218
 • 3180
 • 20