Petrit Dodaj

Petrit Dodaj
86199 PIKË

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.21 01:13

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.20 02:43

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.19 19:18

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.18 18:41

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.17 00:25

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.16 14:30

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.15 18:08

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.14 00:51

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.12 07:18

Petrit Dodaj fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.11 01:28

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 960
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 63210
 • 183
 • 70
 • 368
 • 18218
 • 3140
 • 20