Petrit Tit

Petrit Tit
11324 PIKË

Petrit Tit fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.24 05:18

Petrit Tit fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.23 02:22

Petrit Tit fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.20 00:01

Petrit Tit fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.13 01:26

Petrit Tit fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.12 20:03

Petrit Tit fituar 12 pikë për shpërndarje "Me FRESSH, të rinjtë mund t'a ndërtojnë vetë Shqipërinë që Duan." .

2017.06.11 20:42

Petrit Tit fituar 3 pikë for sharing this "Me FRESSH, të rinjtë mund t'a ndërtojnë vetë Shqipërinë që Duan." .

2017.06.11 20:41

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 72
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 11217
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 20