Ridi Kuci

Ridi Kuci
15758 PIKË

Ridi Kuci fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2019.03.05 19:21

Ridi Kuci fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.06 16:59

Ridi Kuci fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.03 00:24

Ridi Kuci fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.02 01:11

Ridi Kuci fituar 12 pikë për shpërndarje "Urimi im per 1 Qershorin!" .

2017.06.01 13:30

Ridi Kuci fituar 12 pikë për shpërndarje "#MbrojmëKonsumatorin" .

2017.06.01 13:30

Ridi Kuci fituar 3 pikë for sharing this "Nuk ka ditë më të bukur të vitit se kjo" .

2017.06.01 13:27

Ridi Kuci fituar 3 pikë for sharing this "#MbrojmëKonsumatorin" .

2017.06.01 13:26

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 1
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 80
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 15627
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20