Rinia Fushë-Arrëz

Rinia Fushë-Arrëz
20312 PIKË

Rinia Fushë-Arrëz fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.27 22:37

Rinia Fushë-Arrëz fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.23 02:20

Rinia Fushë-Arrëz fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.13 10:34

Rinia Fushë-Arrëz fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.10 03:08

Rinia Fushë-Arrëz fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.08 02:03

Rinia Fushë-Arrëz fituar 5 pikë për shpërndarjen "Majlinda Bregu nuk na zhgënjeu" .

2017.06.06 15:20

Rinia Fushë-Arrëz fituar 12 pikë për shpërndarje "Ekzemplari-kandidat i sojit të 'Republikës së Re'" .

2017.06.05 07:33

Rinia Fushë-Arrëz fituar 12 pikë për shpërndarje "PËR SPORTIN DHE PËR SHQIPËRINË QË DUAM" .

2017.06.05 07:32

Rinia Fushë-Arrëz fituar 12 pikë për shpërndarje " Intervistë me Çim Pekën në FAKT" .

2017.06.05 04:33

Rinia Fushë-Arrëz fituar 3 pikë for sharing this " Intervistë me Çim Pekën në FAKT" .

2017.06.05 04:33

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 168
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 17628
 • 6
 • 0
 • 0
 • 2290
 • 200
 • 20