Seldina Selimi

Seldina Selimi
38731 PIKË

Seldina Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.10 22:20

Seldina Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Pedonalja e rikonstruktuar në Razëm" .

2017.07.09 17:29

Seldina Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Na jepni 71 mandate për të bërë shtet!" .

2017.07.09 17:29

Seldina Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.07.07 12:37

Seldina Selimi fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.27 19:40

Seldina Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Damian Gjiknuri zhvilloi një takim elektoral në Novoselë" .

2017.06.26 01:06

Seldina Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Prezë, në familjen e Fatmir Kurti" .

2017.06.26 01:05

Seldina Selimi fituar 12 pikë për shpërndarje "Erë ndryshimesh në Zall Herr." .

2017.06.26 01:05

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 48
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 38598
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 20
 • 20