Terion Mersuli

Terion Mersuli
14690 PIKË

Terion Mersuli fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2019.01.17 16:15

Terion Mersuli fituar 12 pikë për shpërndarje "Kemi bërë shumë. Më shumë akoma mbetet për të bërë" .

2018.11.12 21:36

Terion Mersuli fituar 12 pikë për shpërndarje "Kërcënim nga bodrumi i Republikës së Re💤💤💤💤💤...." .

2018.11.03 23:22

Terion Mersuli fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.08.29 20:29

Terion Mersuli fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2018.08.24 23:52

Terion Mersuli fituar 12 pikë për shpërndarje "Në Pëllumbar dhe Iliar" .

2018.06.16 05:06

Terion Mersuli fituar 12 pikë për shpërndarje "VOTO nr 2" .

2017.09.18 16:05

Terion Mersuli fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.08.16 23:09

Terion Mersuli fituar 12 pikë për shpërndarje "FALEMINDERIT! 🇦🇱🇪🇺" .

2017.07.24 16:04

Terion Mersuli fituar 3 pikë for sharing this "FALEMINDERIT! 🇦🇱🇪🇺" .

2017.07.24 15:43

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 648
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 13429
 • 3
 • 0
 • 0
 • 360
 • 220
 • 0