Ueda Kaci

Ueda Kaci
236 PIKË

Ueda Kaci fituar 12 pikë për shpërndarje "PHOTO OF THE DAY" .

2017.08.05 10:56

Ueda Kaci fituar 12 pikë për shpërndarje "HAHAHHAHA" .

2017.06.14 02:11

Ueda Kaci fituar 3 pikë for sharing this "HAHAHHAHA" .

2017.06.14 02:04

Ueda Kaci fituar 3 pikë for sharing this "#PËRSHQIPËRINËQËDUAM🇦🇱🇪🇺 #Shtet💪#Punë👍#Mirëqenie😊" .

2017.06.14 02:02

Ueda Kaci fituar 8 pikë për hyrjen në faqe sot .

2017.06.14 02:02

Ueda Kaci fituar 3 pikë for sharing this "SAMITI SPECIAL I NATOS" .

2017.06.09 00:44

Ueda Kaci fituar 12 pikë për shpërndarje "PHOTO OF THE DAY" .

2017.06.09 00:42

Ueda Kaci fituar 3 pikë for sharing this "PHOTO OF THE DAY" .

2017.06.09 00:41

Pikë

 • Plotësimi I profilit
 • Firmos peticione
 • Premtime
 • Letra u dërgua
 • Mendimet tuaja
 • Sondazhi u plotësua
 • Përkrah
 • Hyr
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 104
 • Kuici u plotësua
 • Shpërndaj artikujt
 • Komente
 • Fotoja u ngarkua
 • Votat e materialeve
 • Shpërndarje
 • Miq të rinj
 • Të regjistruar
 • 0
 • 122
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0